282016Jun

ADM 1- Alojz Pavčič, dr.med. odsotnost

15.7.2016 Alojza Pavčiča, dr.med. nadomešča Andreja Skok, dr.med..

Od 18.7.2016 do 22.7.2016 o ADM 1 zaradi letnega dopusta zaprta.
Nadomeščajo jo v ADM 2- Ana Marinčič Boštjančič, dr.med., po njihovem veljavnem urniku.