132018Avg

ADM 1 – Alojz Pavčič, dr. med, spec. druž. med. – odsotnost – 13. 8. – 24. 8. 2018

Obveščamo vas, da je ambulanta v času od 13.08. do vključno 24.08.2018 zaprta, zaradi letnega dopusta.

Nadomešča nas Tatjana Žarković, dr. med., spec. druž. med. v njihovi ambulanti.

Hvala z razumevanje.