182019Jan

ADM1 – Alojz Pavčič, dr.med, spec.druž.med odsotnost – 21.01.2019 do 25.01.2019

OBVESTILO

Obveščamo vas, da bo ambulanta Alojza Pavčiča, dr.med, spec.druž.med v tednu od 21.01.2019 do 25.01.2019, ZAPRTA.

Nadomeščajo nas v naslednjih ambulantah po njihovem urniku:

21.01.2019 Tatjana Žarković dr.med, spec.druž.med

22.01.2019 Tatjana Žarković dr.med, spec.druž.med

23.01.2019 Tatjana Žarković dr.med, spec.druž.med

24.01.2019 Ana Marinčič Boštjančič dr.med, spec.druž.med

25.01.2019 Tatjana Žarković dr.med, spec.druž.med

Na pregled se je potrebno predhodno naročiti osebno ali po telefonu.

(amb. Žarković tel. št. 05/7000-430, amb. Marinčič tel. št 05/7000-423)

Postojna, 18.01.2019