12020Jul

ADM1 – Alojz Pavčič, dr. med., spec. druž. med. – odsotnost in nadomeščanje 02.07. – 19.07.2020

Obvestilo!

Obveščamo vas, da je ADM1 – Alojz Pavčič, dr. med., spec. druž. med., zaprta od 02.07. do vključno 19.07.2020.

V tem času nas nadomešča ADM2 – Ana Marinčič Boštjančič, dr. med., spec. druž. med., po njihovem urniku (tel. št. 05 7000 423).