122018Jul

ADM1 – Alojz Pavčič, dr.med.,spec.druž.med. – Odsotnost in nadomeščanje 16. – 27. 7. 2018

Obveščamo vas, da je ambulanta v času od 16.07. do vključno 27.07.2018 zaprta, zaradi letnega dopusta.

Nadomešča nas:

  • Tatjana Žarković, dr. med., spec. druž. med. (16.07. – 20.07.2018 ter 24.07.2018)
  • Ana Marinčič Boštjančič, dr.med., spec. druž.med. (23.07.2018 ter 25.07. – 27.07.2018)

Hvala za razumevanje.