302018Avg

ADM1 – Alojz Pavčič, dr.med.,spec.druž.med. – odsotnost in nadomeščanje – 3. 9. 2018

Ambulanta dr. Alojza Pavčič bo 3.9.2018 ZAPRTA.

Nadomeščajo nas v ambulanti dr. Tanje Žarkovič po njihovem urniku.