142019Mar

ADM2 – Ana Marinčič Boštjančič, dr.med. – Odsotnost in nadomeščanje – 14. – 18. 03. 2019

Obveščamo vas, da je ordinacija Ane Marinčič Boštjančič, dr.med., spec.druž.med. zaprta od 14. 03. do 18. 03. 2019.

Dne 14. 03. 2019, 15.03.2019 nas nadomešča Alojz Pavčič, dr.med., spec.druž.med. v svoji ambulanti.

Dne 18.03.2019 nas nadomešča Tatjana Žarković, dr.med., spec.druž.med. v svoji ambulanti v dopoldanskem času.