12019Okt

ADM3 – Andreja Skok, dr. med., spec. druž. med., Irena Vatovec, dr. med., spec. druž. med. – odsotnost in nadomeščanje 02.10. in 04.10.2019

Obvestilo!

Obveščamo vas, da bo ADM 3 – Andreja Skok, dr. med., spec. druž. med., in Irena Vatovec, dr. med., spec. druž. med., zaprta dne 02.10. in 04.10.2019.

V času odsotnosti nas nadomešča ADM4 – Tanja Čehovin, dr. med., spec. druž. med., kjer se je potrebno predhodno naročiti na tel. 05/7000 402.