242019Jan

Akutne okužbe dihal pri dojenčkih – informativno gradivo


Kako prepoznamo okužbo dihal pri dojenčku?

Kaj lahko storimo, da bo naš dojenček ostal zdrav?