Informativni seznam defibrilatorjev v občini Postojna in Pivka.

Dostopni 24/7

Koča Mladika

Športni park

Pot k Pivki 4
Pot k Pivki 4

Primorka - pri Siesti

Novi trg 6
Novi trg 6

Trgovina Hofer

Industrijska cesta 4
Industrijska cesta 4

Koča Mladika

Javorniška pot 24

Športni park

Pot k Pivki 4
Pot k Pivki 4

Primorka - pri Siesti

Novi trg 6
Novi trg 6

Trgovina Hofer

Industrijska cesta 4
Industrijska cesta 4
Dostopni v delavnem času ustanove

Šmihel pod Nanosom

Koča Mladika

Koča Mladika

Koča Mladika

Koča Mladika

POZOR

Vse osebe s sumom na stik s Korona Virusom (vročina kašelj, občutek pomanjkanja zraka – oteženo dihanje, kar je običajno tudi za pljučnico), pozivamo naj NE VSTOPAJO V STAVBO ZDRAVSTVENEGA DOMA, ampak pokličejo svojega izbranega osebnega zdravnika/pediatra ali dežurnega zdravnika (tel 05 700 04 12 ali 05 720 45 40)

Občina Postojna
dostopni 24 ur

Javorniška pot 24, (Koča Mladika)
Pot k Pivki 4 (Športni park)
Novi trg 6  (Primorka pri Siesti)
Industrijska cesta 4 (Trgovina Hofer)
Kolodvorska cesta 5b (Rdeči križ Postojna)
Rožna ulica 10 (Dom upokojencev Postojna)
Bukovje Bukovje 22 Trgovina Bukovje 24 ur Zoll AED Bukovje, PGD Studeno Belsko, Bukovje, Predjama, Gorenje
Hrašče Hrašče 84 Dom KS Hrašče 24 ur Samaritan PGD Studenec Hrašče
Hrenovice Hrenovice 40a Dom KS Hrenovice 24 ur Samaritan PGD Studenec Dilce, Goriče, Hrašče, Hrenovice, Studenec, ter zaselka Bolk in Fara
Hruševje Hruševje 90 Gasilski dom Hruševje 24 ur Samaritan PGD Hruševje Hruševje, Mala in Velika Brda, Sajevče, Rakulik in zaselek Čermelice
Landol Landol 22 Kulturni dom Landol 24 ur Samaritan PGD Šmihel-Landol Landol
Matenja vas Matenja vas 24 Vaška hiša 24 ur Samaritan / Matenja vas, Rakitnik
Mali otok Mali Otok 15 Središče vasi 24 ur Defibtech / Mali otok, ter zaselek Smrekce
Nanos Nanos 11 Vojkova koča na Nanosu 24 ur / Nanos
Orehek Orehek 58 Dom KS Orehek 24 ur Samaritan / Orehek
Planina Planina 100 Gasilski dom Planina 24 ur Zoll PGD Planina Planina, Liplje
Prestranek Ulica padlih borcev 14 Dom KS Prestranek 24 ur Samaritan PGD Slavina Prestranek
Razdrto Razdrto 16a Trgovina Razdrto 24 ur Zoll PGD Razdrto Razdrto, ter zaselka Hudičevec in Čenček
Sajevče Sajevče 5 Elektro omarica TP Sajevče 24 ur Defibtech PGD Hruševje Sajevče, Rakulik
Slavina Slavina 27 Gasilski dom Slavina 24 ur Defibtech PGD Slavina Slavina, Koče, Prestranek
Strane Strane 6 Kulturni dom Strane 24 ur Samaritan PGD Veliko Ubeljsko Strane in zaselek Ograda
Studeno Studeno 100 Gasilski dom Studeno 24 ur Samaritan PGD Studeno Studeno, Strmca, Lohača
Šmihel pod Nanosom Šmihel pod Nanosom 6 Gasilski dom Šmihel-Landol 24 ur Samaritan PGD Šmihel-Landol Šmihel pod Nanosom, Landol
Veliko Ubeljsko Veliko Ubeljsko 3 Gasilski dom Veliko Ubeljsko 24 ur Zoll PGD Veliko Ubeljsko Brezje pod Nanosom, Malo in Veliko Ubeljsko, ter zaselka Tri Hiše in Čenček
Zagon Zagon 23 Dom KS Zagon 24 ur Samaritan / Zagon in zaselek Risovec, Pivka jama

Dostopni v delovnem času
Cesta v staro vas 2 Šolski center Postojna V delovnem času Samaritan / Postojna – okolica šolskega centra
Novi trg 5 Zavarovalnica Triglav V delovnem času Defibtech / Postojna – okolica primorke
Ljubljanska cesta 4 Občina Postojna V delovnem času Lifepack / Postojna – okolica občinske stavbe
Tržaška cesta 1 Banka Koper V delovnem času Schiller / Postojna – okolica Titovega trga
Jamska ceta 30 Postojnska jama-restavracija V delovnem času / Postojna – Postojnska jama
Jamska ceta 30 Postojnska jama V delovnem času Cardiac Science / Postojna – Postojnska jama
Tržaška cesta 59 Mercator center – lekarna V delovnem času Samaritan / Postojna – okolica Mercatorjevega centra
Ulica 1.maja 1 Telekom center Postojna V delovnem času / / Postojna – okolica telekomovega centra
Ljubljanska cesta 37 Vojašnica Postojna V delovnem času Samaritan / Postojna – okolica vojašnice
Predjama Predjama 1 Predjamski grad V delovnem času Cardiac Science / Predjama