302016Nov

DEŽURSTVA DECEMBER 2016

DEŽURSTVA in PRIPRAVLJENOST – DECEMBER 2016 (mentorji v oklepaju)

1. DRAŽEN ŽAGAR, dr.med.
2. ANKA KOŠMRL dr.med.
3. DRAGANA PERUŠINA ĐUKIĆ, dr.med. + D. Žagar dr.med. 14.00-20.00
4. SIMON BITEŽNIK, dr.med. + M.Čeč D., dr.med. 7.00-20.00
5. SONJA GARMUŠ BEZEK, dr.med.
6. MAGDA ČEČ DOLES, dr.med.
7. GORDANA ŽIVČEC KALAN, dr.med.
8. SONJA GARMUŠ, dr.med.
9. GORDANA ŽIVČEC KALAN, dr.med.
10 ARIFI BELČIJAH, dr.med. + S.Garmuš B., dr.med. 14.00-20.00
11.MAKSUTI GAZI, dr.med. (D.Žagar, dr.med.) + D. Žagar dr.med. 7.00-20.00
12.GORDANA ŽIVČEC KALAN, dr.med.
13. DARJA MODIC LIKAR, dr.med.
14. KARMEN PAHOR, dr.med.
15. SIMON BITEŽNIK, dr.med.
16.MAKSUTI GAZI, dr.med. (B.Žižić, dr.med.)
17. ARIFI BELČIJAH, dr.med. + A. Košmrl dr.med. 14.00-20.00
18. DRAŽEN ŽAGAR, dr.med. + G. Maksuti dr.med. 7.00-20.00 (D.Žagar, dr.med.)
19. DRAGANA PERUŠINA ĐUKIĆ, dr.med.
20. DARJA MODIC LIKAR, dr.med.
21. SIMON BITEŽNIK, dr.med.
22. GORDANA ŽIVČEC KALAN, dr.med.
23. ANDREJA SKOK, dr.med.
24. TANJA ŽEHOVIN, dr.med. + G. Maksuti dr.med. 14.00-20.00 (I.Vatovec P., dr.med.)
25. MAKSUTI GAZI, dr.med. (I.V.Progar, dr.med.) + T. Čehovin dr.med. 7.00-20.00
26.GORDANA ŽIVČEC KALAN, dr.med. + K. Pahor dr.med. 7.00-20.00
27. SIMON BITEŽNIK, dr.med.
28. MAGDA ČEČ DOLES, dr.med.
29.KARMEN PAHOR, dr.med.
30. GORDANA ŽIVČEC KALAN, dr.med.
31. ARIFI BELČIJAH, dr.med. – od 14.00 dalje + G.Maksuti, dr.med. 14.00-20.00 (A. Belčijah, dr.med.)
1.1. MAKSUTI GAZI, dr.med. (B.Žižić, dr.med.) + B. Žižić dr.med. 7.00-20.00