32018Apr

Javno naročilo – Dobava reševalnega vozila za nujne prevoze – TIP B

Spoštovani!

Javni zavod Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Prečna 2, Postojna, ki ga zastopa direktorica prim. Irena Vatovec, dr. med. spec. druž. med., (davčna številka SI72234911, matična številka 5779138000), vas vabi k predložitvi ponudbe za javno naročilo: Dobava reševalnega vozila za nujne prevoze – TIP B

Celotno razpisno dokumentacijo dobite na naslednjih povezavah: