262018Jan

Javno naročilo – Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna

Spoštovani!

Javni zavod Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Prečna 2, Postojna, ki ga zastopa direktorica prim. Irena Vatovec, dr. med. spec. druž. med., (davčna številka SI72234911, matična številka 5779138000), vas vabi k predložitvi ponudbe za javno naročilo: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna

Celotno razpisno dokumentacijo dobite na naslednjih povezavah: