252015Dec

JN – RESEVALNO VOZILO – zaključen

Spoštovani!

Javni zavod Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Prečna 2, Postojna, ki ga zastopa direktorica prim. Irena Vatovec Progar, dr. med. spec., (davčna številka SI72234911, matična številka 5779138000), v nadaljevanju naročnik vas vabi k predložitvi ponudbe za javno naročilo za dobavo blaga: Reševalno vozilo za nujne prevoze

Celotno razpisno dokumentacijo dobite na naslednji povezavi: RAZPISNA DOKUMENTACIJA – REŠEVALNO VOZILO