72019Jan

Katalog informacij občine Postojna in Pivka

Spoštovani,

V okviru projekta “Nadgradnja in razvoj preventivnih dejavnosti in njihovo izvajanje v lokalni skupnosti” Center za krepitev zdravja ZD Postojna skupaj z občinama Postojna in Pivka, oblikuje brezplačni katalog informacij organizacij – KATALOG INFORMACIJ OBČINE POSTOJNA IN OBČINE PIVKA.

KATALOG INFORMACIJ OBČINE POSTOJNA IN OBČINE PIVKA bomo mesečno posodabljali do 1. oktobra 2019.

Društva in drugi ponudniki storitev, ki so zainteresirani za objavo lahko pošljejo podatke za vpis v katalog do 1. oktobra 2019 na CKZ Postojna po e-pošti: ckz@zd-po.si ali na naslov: ZD Postojna, CKZ, Prečna ulica 2, 6230 Postojna. Po 1.oktobru 2019 je predvidena izdaja uradne verzije kataloga.

Podatki naj obsegajo: naziv vaše organizacije, kontaktno osebo, telefonsko številko, spletno stran, e-naslov ter zelo kratek opis (stavek ali dva) dejavnosti – komu je namenjena. Koncept kataloga je usmerjen v brezplačne storitve oziroma koncesijo.

»KATALOG INFORMACIJ OBČINE POSTOJNA IN OBČINE PIVKA« (zadnja posodobitev dne, 03.03.2019)