112019Nov

LICITACIJA – Transporter T5-128W dieselVW

Datum: 11.11.2019


LICITACIJA Osnovnega sredstva

V skladu s sklepom licitacijske komisije razpisujemo licitacijo naslednjega osnovnega  sredstva:


NAZIV os.sred REG.ŠT. KOS KM IZKLICNA CENA
Transporter T5-128W diesel VW leto izdelave 2006 Ni registriran 1 370.000 2.000,00 EUR

LICITACIJA BO: v PONEDELJEK  25.11.2019 ob 13,00 uri, ogled vozila ob 12,30 na  parkirnem prostoru pred vhodom v prostore nujne medicinske pomoči.

Licitacijo bo vodila licitacijska komisija v sestavi:

JANKO KOVAČIČ

ZMAGOSLAV ŠTRAJN

DOLORES LOZAR

predsednik

član

član


Vozilo je v okvari (menjalnik).

Kupljeno osnovno sredstvo je treba plačati takoj.
Odvoz kupljene stvari mora kupec opraviti takoj, oziroma najkasneje v treh delovnih dneh po licitaciji.
Kupuje se po načelu VIDENO-KUPLJENO, kasnejših reklamacij ne sprejemamo.
Razpis za licitirano Osnovno sredstvo se objavi na oglasni deski ZD in na spletni strani www.zd-po.si.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Andreja Bratino (skrbnik vozil NMP, tel.št.: 05 700 04 00).

Predsednik licitacijske komisije:

JANKO KOVAČIČ