272020Apr

Obvestilo o organizaciji dela zdravstvenega doma Postojna

OBVESTILO O ORGANIZACIJI DELA V ZDRAVSTVENEM DOMU POSTOJNA

V povezavi z nastalo epidemiološko situacijo v Sloveniji smo v Zdravstvenem domu Postojna spremenili način dela v ambulantah glede na naslednja navodila.

SPLOŠNA NAVODILA

Začeli smo z izvajanjem tudi nenujnih pregledov v vseh ambulantah za paciente brez znakov okužbe z virusom COVID-19.

V kolikor imate znake, ki bi lahko kazali na možnost okužbe z novim z virusom COVID-19 boste napoteni na posvet k svojemu izbranem zdravniku ali v COVID ambulanto in bo pregled  začasno prestavljen na kasnejši termin.

Za vse preglede morate biti naročeni. Dobili boste točno uro pregleda, ki se je prosimo držite. Na pregled pridite z masko.

Na vhodu v Zdravstveni dom vam bo medicinska sestra izmerila telesno temperaturo, podati bo potrebno izjavo glede odsotnosti znakov okužbe s korona virusom ter osebne podatke, da v primeru okužbe lahko kontaktiramo vse, ki so bili v določenem terminu v objektu.

Ob uri, ko boste naročeni, vas bomo  napotili  v čakalnico. V čakalnici držite ustrezno medsebojno razdaljo. V primeru nujnosti  spremstva bo dovoljen en spremljevalec.


 1. Ambulanta družinske medicine

Pričeli smo z izvajanjem nenujnih pregledov pri svojem izbranem zdravniku. Ambulante delajo po ustaljenih urnikih, ki so objavljeni na spletni strani posamezne ambulante, tudi v popoldanskem času.

V  ambulante družinske medicine  lahko pokličete med 7.00 – 8.30 uro ter med 12.00 – 13.00 uro (ambulante, ki delajo v dopoldanskem času) ter med 12.00 – 14.30 uro in 18.00 – 19.00 uro (ambulante, ki delajo v popoldanskem času) svojega izbranega zdravnika za urejanje kakršnihkoli zdravstvenih težav ali naročanje na pregled. Za pregled pri izbranem zdravniku se je potrebno obvezno predhodno naročiti.

Z delom je pričela tudi sprejemna pisarna ambulant družinske medicine, na katero se lahko obrnete med 8.00 – 13.00 uro za naročanje receptov, napotnic in drugih obrazcev.


 1. Otroški in šolski dispanzer

Pričeli smo z izvajanjem ne nujnih pregledov pri svojem izbranem zdravniku oz. pediatru. Otroški dispanzer 1 bo delal vse dni v dopoldanskih turnusih od 7.00 – 15.00 ure. Šolski dispanzer bo delal po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani ambulante, tudi v popoldanskem času.


 1. COVID ambulante za odrasle

V kolikor bo potreben pregled bolnikov z znaki okužbe zgornjih dihal, bodo le-ti preko svojega izbranega zdravnika napoteni v Covid ambulanto na lokaciji NMP Postojna. Za pregled v tej ambulanti se dogovori vaš izbrani zdravnik, ki opravi tudi pregled isti dan ali vas napoti na odvzem brisa in opravi pregled naslednji dan. Bolniki, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo na pregled počakati do naslednjega dne, jih v Covid ambulanti pregleda zdravnik NMP, po predhodnem posvetu z zdravnikom, ki dela v NMP. Med vikendi in prazniki bodo za nujne primere preglede opravljali zdravniki, ki delajo v NMP in v kolikor vam zdravstveno stanje dopušča (ni nujno stanje) se za pregled predhodno dogovorite z zdravnikom v NMP.

Brise izvajamo od 01.06.2020 3x tedensko in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.00 – 12.00 ure. Za naročanje oz. dodatne informacije pokličite na tel. št. 05/7000 412 ali 05/720 45 40.


 1. COVID ambulanta za otroke

V kolikor bo potreben pregled bolnih otrok do 18. leta starosti z znaki okužbe zgornjih dihal, bodo le-ti preko svojega pediatra napoteni v COVID pediatrično ambulanto, ki bo delala v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 – 16.00 ure, v torek od 7.00 – 15 ure, v četrtek od 13.00 – 20.00 ure ter sobote od 7.30 – 13.30 ure na lokaciji otroškega dispanzerja ZD Postojna.

Za pregled v tej ambulanti se dogovori vaš izbrani zdravnik ali pediater.

Ob sobotah, ko vaš pediater ne dela, pokličite na tel. št. COVID pediatrične ambulante 05/7000 424 in se predhodno naročite na pregled.


 1. Specialistične ambulante

Vse, ki ste že naročeni na pregled v specialistične ambulante Zdravstvenega doma Postojna bomo klicali na pregled in vam sporočili datum in uro pregleda.

Dan pred pregledom vas bo po telefonu poklicala medicinska sestra iz ambulante in preverila zdravstveno stanje glede znakov okužbe s COVID-19.

Na dan pregleda boste šli ponovno skozi postopek preverjanja možnosti okužbe s COVID-19, saj bomo preglede opravljali le za paciente brez znakov okužbe.

Pričeli bomo z naročanjem novih pacientov v specialistične ambulante po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani.


 1. Patronažna služba

Patronažne obiske bomo pričeli izvajati pri pacientih brez znakov okužb s COVID-19 tudi za nenujne storitve.

Opravljali bomo preventivo otročnic, dojenčkov in novorojenčkov ter vso ostalo preventivo.


 1. Laboratorij

Delo v laboratoriju poteka vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 – 16.00 ure po predhodnem naročilu. Obrazec za naročanje je dostopen na spletni strani Zdravstvenega doma.


 1. Rentgen

Pričeli bomo opravljati storitve za vse paciente brez znakov okužb s COVID-19. Na storitev morate biti naročeni na uro. Naročate se lahko med 13.00 – 14.00 uro na telefon 05/7000 407 ali preko elektronske pošte rtg@zd-po.si ali preko obrazca na spletni strani www.zd-po.si.


 1. Fizioterapija

Pacienti, ki ste že naročeni, boste o datumu in uri pregleda obveščeni telefonsko.

Vsi novo naročeni pacienti pustite napotnico za FTH v nabiralniku za naročanje na fizioterapiji.


 1. Razvojna ambulanta in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Pacienti, ki ste naročeni v Razvojni ambulanti ali Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov boste o datumu in uri pregleda obveščeni telefonsko.

Z naročanje novih pacientov smo pričeli po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani Zdravstvenega doma Postojna.

Za posvet v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov lahko pokličete na tel. št. 05/7000 440.

Za naročanje v razvojno ambulanto pokličite ob torkih med 16.00 – 19.00 uro na tel. št. 05/ 7000 426.


 1. Zobozdravstvo

Obveščamo vas, da smo v ZD Postojna z 11.5.2020 pričeli izvajati storitve splošnega zobozdravstva po predpisanem protokolu za preprečevanje prenosa okužbe s Covid-19. Sprejemamo izključno paciente, ki nimajo znakov okužbe.

Ortodontska ordinacija je pričela z delom 18.5.2020, specialistična protetična ordinacija pa 21.5.2020.

Nujne bolečinske paciente sprejemamo izključno po predhodnem telefonskem naročilu.

V primeru nujnega stanja v zobozdravstvu pri osebah s potrjeno okužbo ali sumom na okužbo deluje posebna vstopna točka za nujne primere v Kopru, kamor se je potrebno predhodno naročiti. Podrobnejše informacije dobite pri izbranem osebnem zobozdravniku.


 1. Antikoagulantna ambulanta

Delo v antikoagulantni ambulanti bo potekalo kot doslej na novi lokaciji v kirurški ambulanti v pritličju. Prosimo upoštevajte točno uro pregleda.


 1. Samoplačniško jemanje brisov na COVID-19

Od 26.05.2020 dalje v ZD Postojna izvajamo samoplačniško jemanje brisov na Covid-19. Naročanje na odvzem samoplačniških brisov je možno vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 – 13.00 ure na tel. št. 041 448 114. Odvzem brisov pa poteka ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.00 – 12.00 ure.


prim. Irena Vatovec, dr. med., spec. druž. med.direktorica