272020Apr

Obvestilo o organizaciji dela zdravstvenega doma Postojna

OBVESTILO O ORGANIZACIJI DELA V ZDRAVSTVENEM DOMU POSTOJNA


V povezavi z nastalo epidemiološko situacijo v Sloveniji smo v Zdravstvenem domu Postojna spremenili način dela v ambulantah glede na naslednja navodila.


SPLOŠNA NAVODILA

V vseh ambulantah izvajamo preglede za paciente brez znakov okužbe z virusom COVID-19.

V kolikor imate znake, ki bi lahko kazali na možnost okužbe z novim z virusom COVID-19 se posvetujete s svojim izbranim zdravnikom ali v nujnih primerih z zdravnikom v ambulanti nujne medicinske pomoči.

Za vse preglede morate biti naročeni. Dobili boste točno uro pregleda, ki se je prosimo držite. Na pregled pridite z masko.

Na vhodu v Zdravstveni dom vam bo medicinska sestra izmerila telesno temperaturo, podati bo potrebno izjavo glede odsotnosti znakov okužbe s korona virusom ter osebne podatke, da v primeru okužbe lahko kontaktiramo vse, ki so bili v določenem terminu v objektu.

Ob uri, ko boste naročeni, vas bomo  napotili  v čakalnico. V čakalnici držite ustrezno medsebojno razdaljo. V primeru nujnosti  spremstva bo dovoljen en spremljevalec.


 1. Ambulanta družinske medicine

V ambulantah družinske medicine izvajamo vse potrebne preglede in storitve. Ambulante delajo po ustaljenih urnikih, ki so objavljeni na spletni strani posamezne ambulante, tudi v popoldanskem času.

V  ambulante družinske medicine  lahko pokličete med 7.00 – 8.30 uro ter med 12.00 – 13.00 uro (ambulante, ki delajo v dopoldanskem času) ter med 11.00 – 12.30 uro in 16.00 – 17.00 uro (ambulante, ki delajo v popoldanskem času) svojega izbranega zdravnika za urejanje kakršnihkoli zdravstvenih težav ali naročanje na pregled.

Za pregled pri izbranem zdravniku se je potrebno obvezno predhodno naročiti.

Vse recepte, napotnice, obrazce, fotokopiranje izvidov naročite v sprejemni pisarni ambulant družinske medicine med 8.00 – 13.00 uro na tel. št. 05/7000 401.


 1. Otroški dispanzer

Otroški dispanzer (OD) opravlja otroške posvetovalnice in preventivne preglede vsaki dan dopoldan, od 7.30 do 13.30, po razporedu:

 • ponedeljek: OD2 od 7.30 do 13.30
 • torek: OD1 7.30 do 11.00, OD2 11.30 do 13.30
 • sreda: OD2 7.30 do 11.00, OD1 11.30 do 13.30
 • četrtek: OD1 7.30 – 13.30
 • petek: izmenično od 7.30 – 11h in od 11.30 – 13.30 OD1 in OD2

Preventivni pregledi potekajo v ambulanti OD1, vhod je med lekarno in fizioterapijo, kjer se nahaja zvonec. Na pregled se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko številko 05/7000 409.

Vsi bolni otroci bodo pregledani v ambulanti OD2, vhod z zvoncem je nasproti porodnišnice. Na pregled se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko številko 05/7000 424.

Razpored dela:

 • ponedeljek: OD1 od 11.00 do 18.00
 • torek: OD2 30 do 11.00, OD1 11.30 do 13.30
 • sreda: OD1 7.30 do 11.00, OD2 11.30 do 13.30
 • četrtek: OD2 11.00 – 18.00
 • petek: izmenično od 7.30 – 11h in od 11.30 – 13.30 OD1 in OD2

Otroci z znaki okužbe s COVID-19 bodo pregledani v COVID ambulanti za otroke.


 1. Šolski dispanzer

Šolska preventiva se izvaja po razporedu, otroci prihajajo v prostore šolske preventive skozi glavni vhod zdravstvenega doma.

Šolski dispanzer deluje po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani, kot do sedaj. Šolarji z znaki COVID-19 okužbe bodo najprej napoteni na bris in nato pregledani v šolskem dispanzerju. V primeru nujnega pregleda bodo pregledani v COVID ambulanti.


 1. COVID ambulanta za otroke

Vsi otroci s kakršnimikoli znaki Covid okužbe potrebujejo najprej bris na novi Coronavirus, ki ga odredi izbrani pediater. V kolikor je pregled otroka nujen, bo otrok pregledan v Covid ambulanti že isti dan. Le-ta deluje vsaki dan od 12.30 – 14.00. Predhodno se je potrebno naročiti na tel. številko 05/7000 424. Vhod z zvoncem je nasproti porodnišnice.

Ob sobotah dela dežurni prediater po razporedu v COVID ambulanti, pokličite na tel. št. COVID pediatrične ambulante 05/7000 424 in se predhodno naročite na pregled. 1. COVID ambulante za odrasle

V kolikor bo potreben pregled bolnikov z znaki okužbe zgornjih dihal, bodo le-ti preko svojega izbranega zdravnika napoteni v Covid ambulanto na lokaciji NMP Postojna. Za pregled v tej ambulanti se dogovori vaš izbrani zdravnik, ki opravi tudi pregled isti dan ali vas napoti na odvzem brisa in opravi pregled naslednji dan. Bolniki, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo na pregled počakati do naslednjega dne, jih v Covid ambulanti pregleda zdravnik NMP, po predhodnem posvetu z zdravnikom, ki dela v NMP. Med vikendi in prazniki bodo za nujne primere preglede opravljali zdravniki, ki delajo v NMP. V kolikor vam zdravstveno stanje dopušča (ni nujno stanje) se za pregled predhodno dogovorite z zdravnikom v NMP.

Brise izvajamo vsak dan od ponedeljka do petka. Za naročanje oz. dodatne informacije pokličite na tel. št. 05/7000 412 ali 05/720 45 40. Naročila, ki bodo oddana do 12.00 ure bodo opravljena še isti dan.


 1. Samoplačniško jemanje brisov na COVID-19

V ZD Postojna izvajamo tudi samoplačniško jemanje brisov na Covid-19. Naročanje na odvzem samoplačniških brisov je možno vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 – 14.00 ure na tel. št. 041 448 114. Odvzem brisov pa poteka vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 – 12.00 ure.


 1. Specialistične ambulante

Dan pred pregledom vas bo po telefonu poklicala medicinska sestra iz ambulante in preverila zdravstveno stanje glede znakov okužbe s COVID-19.

Na dan pregleda boste šli ponovno skozi postopek preverjanja možnosti okužbe s COVID-19, saj bomo preglede opravljali le za paciente brez znakov okužbe.

Delo v specialističnih ambulantah poteka po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani.


 1. Patronažna služba

Patronažne obiske izvajamo po naročilu izbranih zdravnikov pri pacientih brez znakov okužb s COVID-19 za vse storitve.

Izvajamo tudi preventivo otročnic, dojenčkov in novorojenčkov ter vso ostalo preventivo.


 1. Laboratorij

Delo v laboratoriju poteka vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 – 16.00 ure po predhodnem naročilu. Obrazec za naročanje je dostopen na spletni strani Zdravstvenega doma.


 1. Rentgen

Izvajamo RTG storitve za vse paciente brez znakov okužb s COVID-19. Na storitev morate biti naročeni na uro. Naročate se lahko med 13.00 – 14.00 uro na telefon 05/7000 407 ali preko elektronske pošte rtg@zd-po.si ali preko obrazca na spletni strani www.zd-po.si.


 1. Fizioterapija

Izvajamo vse storitve. Pacienti se naročite na pregled vsak delovni dan med 13.00 – 15.00 uro na tel. št. 05/7000 408 ali pustite napotnico v nabiralniku za naročanje na fizioterapiji.


 1. Razvojna ambulanta in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Pacienti, ki ste naročeni v Razvojni ambulanti ali Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov boste o datumu in uri pregleda obveščeni telefonsko.

Z naročanje novih pacientov smo pričeli po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani Zdravstvenega doma Postojna.

Za posvet v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov lahko pokličete na tel. št. 05/7000 440.

Za naročanje v razvojno ambulanto pokličite ob torkih med 16.00 – 19.00 uro na tel. št. 05/ 7000 426.


 1. Zobozdravstvo

V ZD Postojna z 11.5.2020 izvajamo storitve splošnega zobozdravstva po predpisanem protokolu za preprečevanje prenosa okužbe s Covid-19. Sprejemamo izključno paciente, ki nimajo znakov okužbe.

Ortodontska ambulanta in specialistična protetika delata po ustaljenem urniku.

Nujne bolečinske paciente sprejemamo izključno po predhodnem telefonskem naročilu.

V primeru nujnega stanja v zobozdravstvu pri osebah s potrjeno okužbo ali sumom na okužbo deluje posebna vstopna točka za nujne primere v Kopru, kamor se je potrebno predhodno naročiti. Podrobnejše informacije dobite pri izbranem osebnem zobozdravniku.


 1. Antikoagulantna ambulanta

Delo v antikoagulantni ambulanti bo potekalo kot doslej v kirurški ambulanti v pritličju. Prosimo upoštevajte točno uro pregleda.


prim. Irena Vatovec, dr. med., spec. druž. med.

direktorica