182020Maj

Ortodontska ambulanta – obvestilo o organizaciji dela

OBVESTILO!

V ortodontski ambulanti smo pričeli z delom po spremenjenem režimu zaradi novih postopkov obravnave, skladno s sprejetimi strokovnimi smernicami za zagotavljanje varnosti pred okužbo, zato bo naše delo drugačno in okrnjeno.

Sprejemalo se bo samo telefonsko naročene zdrave paciente z negativnim COVID-19 vprašalnikom, brez prisotnih kliničnih znakov, ki kažejo na COVID-19 okužbo pri pacientu ali njegovih ožjih družinskih članih, s katerimi je bil v stiku, v obdobju preteklih 14 dni.
Vse paciente bomo predhodno poklicali po telefonu in preverili splošno zdravstveno stanje. Če je pacient klinično zdrav in vprašalnik negativen, ga bomo naročili na obravnavo v ordinacijo.

Preden nas obiščete, je potrebno poskrbeti za brezhibno ustno higieno.
V Zdravstveni dom prihajate 5 minut pred predvidenim terminom. Pred vstopom v ZD si nadenite zaščitno masko čez usta in nos. Ne snemajte je, dokler se ne usedete na zobozdravniški stol. Na vhodu v ZD si razkužite roke. V čakalnici in skupnih prostorih ZD upoštevajte predpisano osebno varnostno razdaljo 1.5 metra.
Naročeni pacienti naj v ZD prihajajo sami, spremstvo ene odrasle zdrave osebe je dovoljeno le pri manjših otrocih in osebah, ki potrebujejo spremstvo.
Še vedno velja, da so ODPOVEDANI vsi naročeni termini pacientov, ki so veljali pred epidemijo. O nadomestnih terminih vas bomo obvestili naknadno. Vse paciente, ki so bili v tem času naročeni, se bo po vrsti kontaktiralo. Novi termini bodo določeni glede na stopnjo nujnosti.

Prosimo vas za razumevanje in strpnost pri novi organizaciji našega dela.