292017Nov

ORTODONTSKA AMBULANTA – ODSOTNOST

OBVESTILO

V petek, 1.12.2017

ortodontska ambulanta ne dela.

Hvala za razumevanje!