192020Okt

Otroški dispanzer 1 – Tanja Šušteršič, dr. med., spec. ped. – odsotnost in nadomeščanje 20.- 24.10.2020

Obvestilo!

Otroški dispanzer 1 – Tanja Šušteršič, dr. med., spec. ped., je od 19.10.2020 do 24.10.2020 zaprt.

Vsi preventivni pregledi in cepljenja so odpovedana.

Za kurativo nas nadomešča Jelena Pajović, dr. med., spec. druž. med., v ŠOLSKEM DISPANZERIJU, kjer se potrebno predčasno naročiti na telefonsko številko 05 7000410.