22018Okt

Priprava na porod in starševstvo

PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO

1. SREČANJE bo v torek, dne 09.10.2018 ob 16.00 uri v sejni sobi ZD Postojna, Prečna ulica 2.

  • NOSEČNOST, ŽIVLJENJE NOSEČNICE (Izvajalka: Marija Bergoč, dipl.m.s.)
  • ZDRAVA PREHRANA V ČASU NOSEČNOSTI (Izvajalka: Ana Žužek Barle, dipl.m.s., magistrica dietetike)
  • OSTANEM FIT V NOSEČNOSTI (uvodno srečanje)

(Izvajalka: Nevenka Smerdel, dipl. fizot.)
*Za nosečnice bo organizirana večkratna brezplačna vodena vadba. V okviru vadbe bo eno
srečanje namenjeno prikazu pravilnega rokovanja – handlinga z dojenčkom. Na uvodnem srečanju bodo znani termini za vadbo nosečnic.

2. SREČANJE: v četrtek, dne 11.10.2018 ob 16.00 uri v sejni sobi ZD Postojna, Prečna ulica 2.

  • PRVA in DRUGA PORODNA DOBA (Izvajalka: Mojca Šabec, dipl.m.s.)

3. SREČANJE: v torek, dne 16.10.2018 ob 16.00 uri v sejni sobi ZD Postojna, Prečna ulica 2.

  • TRETJA PORODNA DOBA IN POPORODNO OBDOBJE Z ZNAČILNOSTMI NOVOROJENČKA (Izvajalka: Mojca Šabec, dipl.m.s.)

4. SREČANJE: v četrtek, dne 18.10.2018 ob 16.00 uri v sejni sobi ZD Postojna, Prečna ulica 2.

  • SKRB ZA ZDRAVE ZOBE MATERE IN OTROKA (Izvajalka: Sintija Počkaj, dipl.m.s.)
  • KOMUNIKACIJA MED PARTNERJEMA (Izvajalka: Polona Štrancar, univ. dipl. psih.)

5. SREČANJE: v torek, dne 23.10.2018 ob 16.00 uri v sejni sobi ZD Postojna, Prečna ulica 2.

  • DOJENJE (Izvajalka: Irena Vukelić Lamper, patronažna dipl.m.s.)

6. SREČANJE: v četrtek, dne 25.10.2018 ob 16.00 uri v sejni sobi ZD Postojna, Prečna ulica 2

  • NEGA NOVOROJENČKA (PRAKTIČNI PRIKAZ) (Izvajalka: Larisa Hreščak, patronažna dipl.m.s.)