252017Nov

Projekt prenove prostorov nujne medicinske pomoči

Projekt prenove prostorov nujne medicinske pomoči

Od septembra 2017 dalje poteka prenova prostorov nujne medicinske pomoči (NMP) v Zdravstvenem domu Postojna, kar je bila dolgo pričakovana in nujna investicija. Omogočala bo ustrezne pogoje za delo NMP.

Glavna rušitvena dela so potekala v septembru in oktobru 2017.

Enota NMP je premeščena na začasno lokacijo ob vhodu na fizioterapijo, kar je ustrezno označeno z osvetljenim napisom.

Pogoji dela so nekoliko oteženi, vendar omogočajo delo ekipi NMP skladno s strokovnimi standardi za delo v okviru prostorskih omejitev.

Paciente naprošamo za razumevanje in strpnost.


Glavna pridobitev po izvedbi projekta bo:

  • Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih prevozov v nov cestno prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne ekipe.
  • Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela in zahtevam Pravilnika o NMP pri obravnavi urgentnega bolnika, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja v enoti PHE.
  • Pridobitev ustreznega prostora za male operacijske posege in diagnostične posege (prostor z opremo bo namenjen tudi oddajanju v najem).
  • Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do prostorov ambulante pod nadstreškom.
  • Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob ambulanti PHE in vzdrževanju ustrezne temperature.

Nosilki investicije gradbenih del sta Občini Postojna in Pivka, opremo za delo bo financiral Zdravstveni dom Postojna iz lastnih sredstev.

Zaključek del je planiran konec februarja 2017.

O poteku del vas bomo sproti obveščali.

 

Gradbišče

 

Začasni vhod