102019Maj

Referenčna ambulanta 2 – Bernarda Lumbar, dipl.med.sestra – odsotnost 13.05 – 21.05.2019

OBVESTILO!

Referenčna ambulanta specialistov družinske medicine: Ane Marinčič Boštjančič, dr. med., spec. druž.med., Petre Hojsak Debevec dr. med., spec. druž. med., in Alojza Pavčiča dr. med, spec. druž. med., bo od 13.5.2019 do vključno 21.5.2019 zaprta zaradi letnega dopusta.