82018Maj

S trajnostno mobilnostjo do medgeneracijskega druženja občanov v Pivki

V okviru izdelave Celostne prometne strategije bo Občina Pivka izvedla prireditev za javnost s sloganom
»S trajnostno mobilnostjo do medgeneracijskega druženja občanov v Pivki«, katere glavni cilj je ozaveščanje celotnega prebivalstva glede pomembnosti trajnostne mobilnosti za nadaljnji razvoj občine.

Več na povezavi: S trajnostno mobilnostjo do medgeneracijskega druženja občanov v Pivki