Naročanje

Na PRVI pregled se lahko naročite:

  • po telefonu na telefonsko številko 05 720 25 52 vsak dan med 12.00 in 13.00 uro
  • osebno ob delavnikih v ordinacijskem času delovanja ambulante
  • po navadni pošti na naslov (Interna medicina s pulmologijo, Ivan Ržek, dr. med, Prečna ulica 2, 6230 Postojna)
  • po  elektronski pošti: ordinacija.ivan.rzek@siol.net (o datumu pregleda boste naročeni po e-pošti najkasneje v petih delovnih dneh)
  • prek portala e-zdravje: https://narocanje.ezdrav.si

O datumu pregleda boste obveščeni po pošti najkasneje v petih dneh.

Za naročanje na KONTROLNE PREGLEDE posredujte napotnico, oziroma nas pokličite na 05 720 24 50 vsak dan med 12.00 in 13.00 uro.

Skladno s 4. odstavkom 15.b člena ZPacP (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, št. 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
Vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotne listine (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminom zdravstvene storitve.
Kasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana, smrt ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.
V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama, pri čemer napotna listina prenehala veljati. Pri istem izvajalcu se za isto zdravstveno storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega je bil neopravičeno odsoten.

Kontakt

telefon05 720 24 52
faks05 720 24 51
e-poštaordinacija.ivan.rzek@siol.net

Urnik

ponedeljek***7.00 - 13.30
sreda14.30 - 21.00
***prvi in tretji ponedeljek v mesecu