KAJ SO REFERENČNE AMBULANTE?

So obstoječe ambulante, v katerih že dela zdravnik družinske medicine, ki že v tem trenutku zagotavlja visoko strokovnost dela, dosega oceno ambulante, ki zadošča za vključitev v nabor RA in bo pripravljen svoje delo vsebinsko nadgraditi v skladu s priporočili na nivoju:
protokolov vodenja kroničnih bolnikov,
vodenja registrov kroničnih bolnikov
širše preventive (dana orodja, določena ciljna populacija),
doseganja kazalnikov kakovosti,
opravljanja možnih posegov na primarni ravni.
Določene aktivnosti bo izvajala diplomirana medicinska sestra (DMS) v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarjala.

NAMEN

Boljša kakovost dela in obravnava kroničnih bolnikov po protokolu in širša preventivna obravnava mlajših ljudi z dejavniki tveganja na primarni ravni. Posledično tudi povečanje zadovoljstva bolnikov in zaposlenih.

DVE REFERENČNI AMBULANTI V ZD POSTOJNA

Od septembra 2011 delujeta v ZD Postojna dve ambulanti družinske medicine po principu referenčne ambulante. To sta ambulanti Tanje Čehovin, dr.med.,spec.spl.med. in Irene Vatovec Progar, dr.med.,spec.spl.med. Urnik referenčne ambulante je prilagojen delu obeh ambulant (ponedeljek, sreda, četrtek in petek dopoldne, torek popoldne). Poleg osnovne preventivne dejavnosti so v referenčni ambulanti obravnavani kronični bolniki z astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, sladkorni bolniki in bolniki s povišanim krvnim pritiskom.

Lorena Grossi, dipl.m.s.

telefon05 700 04 21
interna212
Urnik
ponedeljek7.00 - 14.00
torek13.00 - 20.00
sreda7.00- 12.30
četrtek7.00 - 13.30
petek7.00 - 13.00

Bernarda Lumbar, dipl.m.s.

telefon05 700 04 14
interna188
Urnik
ponedeljek7.00 - 14.00
torek7.00 - 14.00
sreda13.00 - 20.00
četrtek7.00 - 13.30
petek7.00 - 13.30

Naš oddelek

Smo vam všeč?11