202020Mar

Specialistični pregledi in zobozdravstvene storitve v času epidemije koronavirusa

POMEMBNO: ODREDBA O ZAČASNIH UKREPIH ZA OBVLADOVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-COV-2 (COVID-19)

Obveščamo vas, da so bile v Uradni list RS poslane in so stopile v veljavo  naslednje odredbe:

  • Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) EVA 2020-2711-0021 – VELJATI JE ZAČELA DANES, UPORABLJATI PA SE ZAČNE V PONEDELJEK, 16. 3. 2020

Nekatera ključna določila iz te odredbe so (povzemamo):

  • PREKINE SE IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI VSEH IZVAJALCIH zdravstvene dejavnosti razen tistih, KATERIH OPUSTITEV BI LAHKO IMELA NEGATIVNE POSLEDICE ZA ZDRAVJE PACIENTA.
  • PRI VSEH IZVAJALCIH ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI SE ODPOVEJO VSI SPECIALISTIČNI PREGLEDI IN OPERATIVNI POSEGI, RAZEN zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti NUJNO IN ZELO HITRO, ONKOLOŠKIH STORITEV IN OBRAVNAVE NOSEČNIC (ukrep velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja).

ZOBOZDRAVSTVO: PREKINE SE IZVAJANJE VSEH ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV RAZEN NUJNIH

ODREDBA O ZAČASNIH UKREPIH ZA OBVLADOVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI

SARS-COV-2 (COVID-19) določa, da se PREKINE IZVAJANJE VSEH ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV PRI VSEH IZVAJALCIH ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.

IZVAJAJO PA SE NUJNE ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE IN STORITVE, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja

NUJNE ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE SO ORGANIZIRANE v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper in Zobozdravstvenem domu Nova Gorica.

V navedenih ambulantah se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti.