272018Jun

Zaposlitev: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI – M/Ž.

Zdravstveni dom Postojna
Prečna ulica 2
6230 Postojna

  • objava: 27. 6. 2018
  • rok za prijavo: 8 dni

Zdravstveni dom Postojna objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI – M/Ž.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer 32 ur/teden ter s 2-mesečnim poskusnim delom.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, smer: zdravstvena nega in oskrba;
  • opravljen strokovni izpit.

Zaželeno je znanje dela z računalnikom.

Delovno področje – naloge:

  • sprejem in priprava pacientove dokumentacije,
  • sprejem pacientov in njihova priprava na pregled,
  • opravljanje preventivnih, negovalnih, terapevtskih in rehabilitacijskih postopkov po navodilu zdravnika,
  • vodenje predpisane dokumentacije in evidentiranje storitev.

Kandidat mora vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev: 

  1. izpolnjevanja pogoja izobrazbe: v vlogi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je izobrazba pridobljena;
  2. izpolnjevanja pogoja opravljenega strokovnega izpita.

Prijavi mora kandidat priložiti življenjepis, v katerem poleg formalne izobrazbe navede še druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Rok za prijavo: 8 dni od objave na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna, ali na elektronski naslov: marjana.janezic@zd-po.si, pri čemer veljavnost elektronske prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno, najkasneje v roku 90 dni od objave.

Vsi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za kandidatke in kandidate, ki  se bodo javili na javni natečaj.

Informacije o izvedbi javnega natečaja: Marjana Janežič Strle (05 726 17 78).