282017Avg

ZAPOSLITEV: zdravnik specialist V/VI – M/Ž ali zdravnik specialist IV – M/Ž ali zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekudariatu – M/Ž

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:


  1. Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI – M/Ž

Podroben opis delovnega mesta:  SPREJEM PACIENTOV, OPRAVLJANJE PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ, PREVENTIVNI PREGLEDI PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK IN OSTALE PREVENTIVNE DEJAVNOSTI, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI PRI PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROCIH, IZPOLNJEVANJE IN VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE.


ALI


  1. Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST IV – M/Ž  

Podroben opis delovnega mesta:  SPREJEM PACIENTOV, OPRAVLJANJE PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI, IZPOLNJEVANJE IN VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE.


ALI


  1. Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUDARIATU – M/Ž

Podroben opis delovnega mesta:  IZVAJANJE DIAGNOSTIKE,TERAPIJE IN NUJNE MEDICINSKE POMOČI V AMBULANTI, ODLOČANJE O POTREBI HOSPITALNEGA ZDRAVLJENJA, SPECIALISTIČNIH PREGLEDOV IN REHABILITACIJI.


Izobrazba po Klasius:   170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 721  Medicina,

Trajanje zaposlitve:  določen čas 12 mesecev

Vrsta zaposlitve:  krajši delovni čas 20 ur/teden

Zahtevane delovne izkušnje:  3 leta

Poskusno delo:  4 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B

Zahtevano znanje jezikov:   SL – slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče

Zahtevana rač. znanja:   6 – poznavanje računalniških omrežij – 1 – osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

  1. STROKOVNI IZPIT, SPECIALIZACIJA IZ PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZA DELO.

ALI  

  1. STROKOVNI IZPIT, SPECAIALISTIČNI IZPIT IZ SPLOŠNE ALI DRUŽINSKE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZA DELO.

 ALI

  1.  OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA ZA DELO

Rok za prijavo kandidatov:  5  dni.

Kontakt delodajalca za BO:  DOLORES LOZAR, 05 700-04-18, dolores.lozar@zd-po.si

Rok za prijavo kandidatov: 2.9.2017