Skoči do osrednje vsebine

Elektronsko naročilo na pregled ali preiskavo

Naročanje preko portala e-Zdravje

S klikom na zgornjo ikono ali s klikom na povezavo (https://narocanje.ezdrav.si/) se lahko naročite tako, da vnesete številko elektronske napotnice (13-mestna številka) in številko ZZZS pacienta, ki sta izpisani na napotnici.

 

Naročanje po elektronski pošti

Spoštovani, prosimo vas, da upoštevate naslednja pravila elektronskega naročanja:

1. S klikom na ustrezen gumb se vam bo odprl obrazec za e-naročanje pri želeni ambulanti.
2. V posamezno polje vpišite vse zahtevane podatke. (polje označeno z * zahteva obvezen vnos podatkov)
3. Prepričajte se, če ste pravilno vnesli vaš elektronski naslov.
4. Izpolnjeno elektronsko naročilo pošljete s klikom na gumb POŠLJI.
Rezervirani termin za izvedbo zdravstvene storitve vam bomo sporočili v roku nekaj delovnih dni na elektronski naslov, ki ste ga navedli v naročilu.
5. V kolikor ne prejmete odgovora v 5 dneh, nas, prosimo o tem obvestite po telefonu.

Skladno s 4. odstavkom 15.b člena ZPacP (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, št. 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
Vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotne listine (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminom zdravstvene storitve.
Kasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana, smrt ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.
V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama, pri čemer napotna listina prenehala veljati. Pri istem izvajalcu se za isto zdravstveno storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega je bil neopravičeno odsoten.

Anketni vprašalnik ZD Postojna

VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU PACIENTOV UPORABE STORITEV ZD POSTOJNA

Spoštovani uporabniki ZD Postojna. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik o vašem zadovoljstvu z uporabo naših storitev. Hvala.

Izbrano za vas

Skoči do osrednje vsebine