PODATKI O ZDRAVSTVENEM DOMU DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA

Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Telefon : 05 700 04 00
Faks : 05 726 26 81

Matična številka : 5779138
Identifikacijska številka za DDV : 72234911
Številka podračuna : 01294-6030923235
Registerska številka zavezanca pri ZZZS : 5041000760

UPRAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA:

Direktorica: prim. Irena Vatovec, dr. med.,spec.druž.med.
Glavna med. sestra: Lilijana Kocman, tel: 05 700 04 17

Število opredeljenih pacientov

ZDRAVNIKAMB.ŠT.OPRED. PAC.OP.
PAVČIČ ALOJZ,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 11337
MARINČIČ BOŠTJANČIČ ANA,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 21705
VATOVEC IRENA,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 3878
SKOK ANDREJA,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 31090
ČEHOVIN TANJA,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 41654
HOJSAK DEBEVEC PETRA,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 51509Sprejema nove paciente
ŽAGAR DRAŽEN,dr.med.,spec.druž.med.amb. v DU195
PAVČIČ ALOJZ,dr.med.,spec.druž.med.AMB.Talita kum43
ŠUŠTERŠIČ TANJA,dr.med.,spec.ped.otr.disp. 11306
PAJOVIĆ JELENA,dr.med.,spec.druž.med.otr.disp. 2,otr.d.Pivka1231
MODIC LIKAR DARJA,dr.med.,spec.spl.med.šolski dispanzer2274
MIJOVIĆ LENA dr.dent.med.zobozdravstvena ambulanta1756
PERHAVEC TAMARA dr.dent.med.zobozdravstvena ambulanta602Sprejema nove paciente
V Zdravstvenem domu Postojna sprejema paciente za opredelitev PETRA HOJSAK DEBEVEC, dr. med., spec. druž. med.

Vabljeni k podpisu izjave izbire osebnega zdravnika v času delovanja ambulante:

- v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 7.00 – 13.30 uro (malica 10.30 – 11.00)
- v sredo med 13.00 – 19.30 uro

Ambulanta se nahaja v 1. nadstropju desno.

KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC:
Pristojna oseba za sprejem zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je Tjaša Gruden, ki je dosegljiva na tel. št. 05 726 17 78.


KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC - načini pritožbe

OBVESTILO  PACIENTOM  O  MOŽNIH  NAČINIH  ZAHTEVE  ZA PRVO OBRAVNAVO  KRŠITVE  PACIENTOVIH  PRAVIC

Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic sprejema naslednja pristojna oseba:

TJAŠA GRUDEN, dipl. ekonomist – tajništvo (2. nadstropje)

 

Pritožbo lahko vložite na naslednji način:

TAJNIŠTVO

TJAŠA GRUDEN

(pisno in ustno)

05/72 61 778

Tajništvo

od 8.00 – 14.00

RECEPCIJA

telefonist/ka (samo pisno)

05/70 00 400

Recepcija

od 7.00 – 19.00

PO E-POŠTI

tajnistvo@zd-po.si

V SKRINJICO

v avli (pisno)

PO POŠTI

Zdravstveni dom Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna

 

Ustno zahtevo se lahko poda kot izjavo na zapisnik, v tajništvu ZD Postojna v 2. nadstropju, pri Tjaši Gruden v ponedeljek, torek in četrtek med 8.00 – 14.00 uro.

 

Pisno zahtevo lahko vložite osebno ali po pošti na naslov: Zdravstveni dom Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna.

Pisna zahteva mora vsebovati ime in priimek, naslov in kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženem zdravstvenem osebju, podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah, čas, kraj in morebitne posledice domnevne kršitve.

 

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v petnajstih dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v tridesetih dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Prim. Irena Vatovec, dr.med.,spec.druž.med.

DIREKTORICA

Zastopnik pacientovih pravic

Zastopnik pacientovih pravic

Pacient se lahko kadar koli obrne na zastopnika pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po ZPacP.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic glede zdravstvenega varstva , zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopnica pacientovih pravic:

Jožica Trošt Krušec, mag. prava
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote Koper
Vojkovo nabrežje 4/a
6000 Koper

Elektronski naslov:
jozica.trost-krusec@nijz.si

Telefonska številka zastopnice: 041 667 501.

Uradne ure v pisarni v Kopru:

  • sreda od 15.30 ure do 21.30 ure
  • petek od 14.30 ure do 21.30 ure

    Uradne ure po telefonu na tel. št.: 041 667 501:
    Ponedeljek, torek in četrtek od 18.00 do 20.00 ure.

    Za obisk v pisarni se je potrebno predhodno naročiti na tel. št. za naročanje:
    05 66 30 841. Naročanje je možno vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure.