Skoči do osrednje vsebine

Ortopedska ambulanta

Obvestila ambulante

Splošna obvestila

URNIK: Jakob Merkač, dr.med.,spec.ortoped

 • torek: od 14.00 – 20.00 (po dogovoru)

URNIK: Primož Humar, dr.med.,spec. ortoped

 • torek: od 14.00 – 20.00 (po dogovoru)

URNIK: Anže Mihelič, dr. med., spec. ortop. krg.

 • ponedeljek: od 14.00 – 20.00 (po dogovoru)

URNIK: Čeleš Dejan, dr. med., spec. ortop. krg.

 • ponedeljek: od 14.00 – 20.00 (po dogovoru)

URNIK: Silvester Fonda, dr.med., spec.ortoped

 • četrtek: od 8.00 – 13.00 (po dogovoru)

URNIK: NABERGOJ Marko, dr. med., spec. ortoped. kirurgije

 • vsak drugi četrtek: od 14.00-20.00 (po dogovoru)

Urnik ambulante

 • po razporedu (glej obvestila)

Kontakt

 • telefon: 05 700 04 05
 • e-naslov: ortopedska.amb@zd-po.si

Medicinsko osebje

 • Jakob Merkač, dr.med.,spec.ortoped
 • Primož Humar, dr.med.,spec. ortoped
 • Anže Mihelič, dr. med., spec. ortop. krg.
 • Silvester Fonda, dr.med.,spec.ortoped
 • Čeleš Dejan, dr. med., spec. ortop. krg.
 • Nabergoj Marko, dr. med., spec. ortoped. kirurgije
 • Ivič Erika, SMS
 • Damjana Benčina, zdr. administrator

Možnosti naročanja na pregled

 • e-pošta
 • portal e-Zdravje
 • telefonsko na telefon 05 700 04 05 (glej obvestila ambulante)
 • osebno, osebno v času naročanja (glej obvestila ambulante)
 • po pošti: ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna, Ortoped, Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Omejitve v zvezi z naročanjem:

Za prvi pregled z napotnico HITRO oziroma REDNO se je potrebno naročiti v 21 dneh od izdaje napotnice, z napotnico ZELO HITRO pa v roku 7 dni od izdaje napotnice.. Naročite se le na enega od zgoraj navedenih načinov.

Čakalne dobe

Čakalne dobe ambulant ZD Postojna si lahko ogledate na povezavi: Naše čakalne dobe

Skladno s 4. odstavkom 15.b člena ZPacP (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, št. 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
Vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotne listine (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminom zdravstvene storitve.
Kasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana, smrt ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.
V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama, pri čemer napotna listina prenehala veljati. Pri istem izvajalcu se za isto zdravstveno storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega je bil neopravičeno odsoten.

Anketni vprašalnik ZD Postojna

VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU PACIENTOV UPORABE STORITEV ZD POSTOJNA

Spoštovani uporabniki ZD Postojna. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik o vašem zadovoljstvu z uporabo naših storitev. Hvala.

Izbrano za vas

Skoči do osrednje vsebine