Razvojna ambulanta – Center za zgodnjo obravnavo

Urnik centra

 • Sara Bertok, dr.med., spec. pediatrije in klinične genetike 
  torek7.00 - 17.15

Kontakt

 • telefon: 05 700 04 26
 • e-naslov: razvojna.amb@zd-po.si

Obvestila centra

Splošna obvestila

Specialistična zdravstvena dejavnost razvojne ambulante je namenjena predvsem otrokom in mladostnikom do 19 leta z motnjami ali težavami v razvoju, pa tudi tistim otrokom, ki so zaradi dejavnikov tveganja ogroženi za zgodnjo možgansko okvaro.
Z dejavnostjo, ki jo izvajamo v okviru razvojne ambulante, omogočamo otrokom in mladostnikom kakovostno, celovito in sodobno diagnostično-terapevtsko obravnavo v domačem okolju.
Z zgodnjo prepoznavo dejavnikov tveganja in sledenjem razvoja ogroženih otrok, svetovanjem staršem ter redno terapevtsko obravnavo otrok z razvojnimi motnjami po Bobathovi metodi razvojno nevrološke obravnave vplivamo na ugodnejšo prognozo motenj in jih lahko tudi učinkovito preprečujemo.
Nameni in cilji našega dela:

1. Preprečevanje razvojnih motenj
 • zgodnja prepoznava in preprečevanje dejavnikov tveganja, natančno in usmerjeno sledenje razvoja ogroženih otrok
 • svetovanje staršem in vzgojiteljem
2. Zgodnja prepoznava in diagnostika razvojnih težav in motenj
3. Zgodnja in celostna terapevtska obravnava razvojnih težav in motenj
4. Preprečevanje sekundarnih okvar in posledičnih motenj pri otroku z razvojno motnjo
 •  načrtovanje individualnega, celovitega, razvojno naravnanega rehabilitacijskega programa
 •  doseganje optimalne funkcionalnosti otroka v domačem okolju, vrtcu, šoli
 •  izboljšanje kvalitete življenja otroka in njegove družine v ožjem in širšem okolju

Ker je vsak otrok poseben, nudimo vsakemu otroku individualno prilagojeno in načrtovano obravnavo.
Da bi bile naše diagnostično-terapevtske obravnave učinkovite, si prizadevamo za visoko strokovno, tematsko in celovito dejavnost, v dobrem sodelovanju s starši, vzgojitelji in pedagogi.

 

POMEMBNO OBVESTILO!
Razvojna ambulanta je sestavljena s timom strokovnjakov, ki celostno obravnava otroke. V namen najboljše obravnave otroka in zagotavljanja celovite obravnave, je nujno da se naročate v razvojno ambulanto svoje regije. 

Za naročanje na PRVI pregled se upoštevajo poleg stopnje nujnosti, napotna diagnoza, otrokova starost ter ostali pomembni podatki, ki nam jih lahko posredujete po telefonu. Zato vam svetujemo, da se na prvi pregled NAROČATE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO RAZVOJNE AMBULANTE, in sicer 05 7000 426.

Možnosti naročanja na pregled

 • e-pošta
 • portal e-Zdravje
 • telefonsko (vsak torek od 16.00 do 19.00 ure.), na telefon 05 7000 426
 • osebno v prostorih razvojne ambulante v delovnem času ambulante
 • po pošti: ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna, s pripisom za razvojno ambulanto.

Za pregled (napotnica ZELO HITRO), se je potrebno naročiti v roku 5 dni od izdaje napotnice.

Za prvi pregled se je potrebno naročiti 14 dni od izdaje napotnice. Naročite se le na enega od zgoraj navedenih načinov.

Izbrano za vas