URNIK: Jakob Merkač, dr.med.,spec.ortoped

  • torek: od 14.00 - 20.00 (po dogovoru)

URNIK: Primož Humar, dr.med.,spec. ortoped

  • torek: od 14.00 - 20.00 (po dogovoru)

URNIK: Anže Mihelič, dr. med., spec. ortop. krg.

  • ponedeljek: od 14.00 - 20.00 (po dogovoru)

URNIK: Silvester Fonda, dr.med.,spec.ortoped

  • četrtek: od 8.00 - 13.00 (po dogovoru)

URNIK: Mitja Mächtig, dr.med.,spec.ortoped

  • četrtek 8.00 - 13.00 (po dogovoru)

Obvestila  

Naročanje

  • e-naročanje
  • telefonsko, na telefon 05 7000 405 (glej obvestilo zgoraj)
  • osebno v času naročanja (glej obvestilo zgoraj)
  • po pošti: ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Za pregled (napotnica ZELO HITRO), se je potrebno naročiti v roku 5 dni od izdaje napotnice.

Za prvi pregled se je potrebno naročiti 14 dni od izdaje napotnice. Naročite se le na enega od zgoraj navedenih načinov.

Skladno s 4. odstavkom 15.b člena ZPacP (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, št. 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
Vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotne listine (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminom zdravstvene storitve.
Kasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana, smrt ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.
V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama, pri čemer napotna listina prenehala veljati. Pri istem izvajalcu se za isto zdravstveno storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega je bil neopravičeno odsoten.

Čakalna doba: Seznam čakalnih dob

Kontakt

telefon05 700 04 05
e-poštaortopedska.amb@zd-po.si

Elektronsko naročilo na pregled