Specialistična zdravstvena dejavnost razvojne ambulante je namenjena predvsem otrokom in mladostnikom do 19 leta z motnjami ali težavami v razvoju, pa tudi tistim otrokom, ki so zaradi dejavnikov tveganja ogroženi za zgodnjo možgansko okvaro.
Z dejavnostjo, ki jo izvajamo v okviru razvojne ambulante, omogočamo otrokom in mladostnikom kakovostno, celovito in sodobno diagnostično-terapevtsko obravnavo v domačem okolju.
Z zgodnjo prepoznavo dejavnikov tveganja in sledenjem razvoja ogroženih otrok, svetovanjem staršem ter redno terapevtsko obravnavo otrok z razvojnimi motnjami po Bobathovi metodi razvojno nevrološke obravnave vplivamo na ugodnejšo prognozo motenj in jih lahko tudi učinkovito preprečujemo.
Nameni in cilji našega dela:

  1. preprečevanje razvojnih motenj
  • zgodnja prepoznava in preprečevanje dejavnikov tveganja, natančno in usmerjeno sledenje razvoja ogroženih otrok
  • svetovanje staršem in vzgojiteljem

2. zgodnja prepoznava in diagnostika razvojnih težav in motenj
3. zgodnja in celostna terapevtska obravnava razvojnih težav in motenj
4. preprečevanje sekundarnih okvar in posledičnih motenj pri otroku z razvojno motnjo

  •  načrtovanje individualnega, celovitega, razvojno naravnanega rehabilitacijskega programa
  •  doseganje optimalne funkcionalnosti otroka v domačem okolju, vrtcu, šoli
  •  izboljšanje kvalitete življenja otroka in njegove družine v ožjem in širšem okolju

Ker je vsak otrok poseben, nudimo vsakemu otroku individualno prilagojeno in načrtovano obravnavo.
Da bi bile naše diagnostično-terapevtske obravnave učinkovite, si prizadevamo za visoko strokovno, tematsko in celovito dejavnost, v dobrem sodelovanju s starši, vzgojitelji in pedagogi.

Sara Bertok, dr.med.,spec.pediatrije in klinične genetike

telefon05 700 04 26
torek15.00 - 19.00

Nevrofizioterapija - Miljana Fajdiga, višja fizioterapevtka

ponedeljek7.00 - 13.30
torek7.00 - 13.30
sreda12.00 - 13.30 in 14.30 - 19.30
četrtek7.00 - 13.30
petek7.00 - 14.30

Tjaša Umer, dip. delovna terapevtka

torek7.00 - 14.30
petek7.00 - 14.30 - vsak 2 in 4. petek

Naš oddelek

Smo vam všeč?8