Skoči do osrednje vsebine

Varikološka ambulanta

Obvestila ambulante

Splošna obvestila

Možnosti naročanja na pregled

 • e-pošta
 • portal e-Zdravje
 • telefonsko na telefon 05 700 04 13 ali 5 700 04 28 (po priloženem razporedu)
 • osebno, osebno v času naročanja (po priloženem razporedu)
 • po pošti: ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna, Varikolog, Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Omejitve v zvezi z naročanjem:

Pregled pošte in elektronske pošte:

 • ponedeljek od 13:00-15:00
 • četrtek 13:30-14:30

Za prvi pregled z napotnico HITRO oziroma REDNO se je potrebno naročiti v 21 dneh od izdaje napotnice, z napotnico ZELO HITRO pa v roku 7 dni od izdaje napotnice. Naročite se le na enega od zgoraj navedenih načinov.

Urnik ambulante

 • ponedeljek: 13.00 – 20.15

Kontakt

 • telefon: 05 700 04 13
 • e-naslov: varikoloska.amb@zd-po.si

Medicinsko osebje

 • Marko Belingar, dr.med.,spec.kirurg
 • Sindi Lisjak, dipl.med.sestra
 • Božena Janković, zdr. administrator

Čakalne dobe

Čakalne dobe ambulant ZD Postojna si lahko ogledate na povezavi: Naše čakalne dobe

Skladno s 4. odstavkom 15.b člena ZPacP (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, št. 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
Vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotne listine (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminom zdravstvene storitve.
Kasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana, smrt ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.
V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama, pri čemer napotna listina prenehala veljati. Pri istem izvajalcu se za isto zdravstveno storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega je bil neopravičeno odsoten.

Izbrano za vas

Skoči do osrednje vsebine