Ortodontka Vinka Rajković, dr. dent.med., spec čeljustne in zobne ortopedije je začasno odsotna. 

Nadomešča jo:

  • Ortodont Igor Klemenc, dr. dent.med., spec. čeljustne in zobne ortopedije.

Napotki za obisk ambulante:

Obvezno naročanje! Zobno krtačko in ostale pripomočke za izvajanje ustne higiene prinesite s seboj na vsak pregled.
Naročite se lahko osebno ali telefonsko

Telefonsko naročanje poteka:

  • ponedeljek od 15.00 – 16.00 ure
  • torek, sreda, četrtek, petek od 9.00 – 11.00 ure..

ČAKALNA DOBA:

Povezava: Čakalne dobe

NAROČANJE NA PRVI PREGLED
Otrok mora imeti čisto in sanirano zobovje preden dobi napotnico za ortodonta.
Obvezno naročanje na prvi pregled preko portala E-naročanje.

Skladno s 4. odstavkom 15.b člena ZPacP (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, št. 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
Vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotne listine (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminom zdravstvene storitve.
Kasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana, smrt ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.
V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama, pri čemer napotna listina prenehala veljati. Pri istem izvajalcu se za isto zdravstveno storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega je bil neopravičeno odsoten.

NAČRTOVANJE:
Dodatnih 7 ur in 30 minut izven ordinacijskega časa je namenjen diagnostiki, analizi in načrtovanju ortodontske obravnave:

  • ponedeljek: 12.00 – 13.30
  • torek, sreda, četrtek, petek: 13.30-15.00

CENIK SAMOPLAČNIŠKIH ORTODONTSKIH STORITEV

Obvestila  

URNIK

ponedeljek14.30 - 16.00
torek8.00 - 13.00
sreda8.00 - 13.00
četrtek8.00 - 13.00
peteknačrtovanje

Odmor za malico

ponedeljek13.30 - 14.00
torek - petek13.00 - 13.30

Kontakt

Ester Makarovič, asist.05 72 62 440

Naš oddelek