Napotki za obisk ambulante:

Obvezno naročanje! Zobno krtačko in ostale pripomočke za izvajanje ustne higiene prinesite s seboj na vsak pregled.
Naročite se lahko osebno ali telefonsko

Naročanje

  • E-naročanje
  • Telefonsko (vsak ponedeljek od 14.00 – 16.00 ure; vsak torek, sredo, četrtek od 9.00 – 11.00 ure na tel. št. 05/72 62 440)
  • Osebno
  • Po pošti: ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna 2, 6230 Postojna

Čakalna doba: Seznam čakalnih dob

Skladno s 4. odstavkom 15.b člena ZPacP (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, št. 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
Vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotne listine (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminom zdravstvene storitve.
Kasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana, smrt ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.
V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama, pri čemer napotna listina prenehala veljati. Pri istem izvajalcu se za isto zdravstveno storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega je bil neopravičeno odsoten.

Dodatnih 7 ur in 30 minut izven ordinacijskega delovnega časa je namenjenih diagnostiki, analizi in načrtovanju ortodontske obravnave: petek: 7.00-14.30

Zobno krtačko in ostale pripomočke za izvajanje ustne higiene prinesite s seboj na vsak pregled. Otrok mora imeti čisto in sanirano zobovje.

Okvirne čakalne dobe: za prvi pregled – redno: 2 leti, hitro: 1,5 leta

za začetek zdravljenja – redno: 1 leto, hitro: 3 mesece

CENIK SAMOPLAČNIŠKIH ORTODONTSKIH STORITEV

ponedeljek12.00 - 19.00
torek8.00 - 14.00
sreda8.00 - 14.00
četrtek8.00 - 14.00
peteknačrtovanje

Kontakt

Ester Makarovič, asist.05 72 62 440