REF2 – Bernarda Lumbar, dipl.m.s.

Urnik referenčne ambulante

  • ponedeljek: 7.00 – 14.00
  • torek: 7.00 – 14.00
  • sreda: 13.00 – 20.00
  • četrtek: 7.00 – 13.30
  • petek: 7.00 – 13.30

Kontakt

  • telefon: 05 700 04 14
  • e-naslov: referencna2.amb@zd-po.si

Referenčna ambulanta za ordinacije

Obvestila referenčne ambulante

Splošna obvestila

O referenčnih ambulantah

KAJ SO REFERENČNE AMBULANTE?

So obstoječe ambulante, v katerih že dela zdravnik družinske medicine, ki že v tem trenutku zagotavlja visoko strokovnost dela, dosega oceno ambulante, ki zadošča za vključitev v nabor RA in bo pripravljen svoje delo vsebinsko nadgraditi v skladu s priporočili na nivoju:
protokolov vodenja kroničnih bolnikov,
vodenja registrov kroničnih bolnikov
širše preventive (dana orodja, določena ciljna populacija),
doseganja kazalnikov kakovosti,
opravljanja možnih posegov na primarni ravni.
Določene aktivnosti bo izvajala diplomirana medicinska sestra (DMS) v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarjala.

NAMEN

Boljša kakovost dela in obravnava kroničnih bolnikov po protokolu in širša preventivna obravnava mlajših ljudi z dejavniki tveganja na primarni ravni. Posledično tudi povečanje zadovoljstva bolnikov in zaposlenih.

Poleg osnovne preventivne dejavnosti so v referenčni ambulanti obravnavani kronični bolniki z astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, sladkorni bolniki, bolniki s povišanim krvnim pritiskom, osteoporozo, depresijo, koronarno boleznijo srca in bolniki z benigno povečano prostato.
Po principu referenčne ambulante delajo v ZD Postojna vse ambulante družinske medicine.

Izbrano za vas