Začasen urnik dela ambulante

Spoštovani pacienti ZD Postojna.

Od 23.03.2020 dalje poteka delo ambulant v ZD Postojna spremenjeno, kar pomeni, da ambulante do preklica ne ordinirajo v popoldanskem času.

Vse ambulante družinske medicine, otroški in šolski dispanzer v ZD Postojna bodo delali v dopoldanskih turnusih od 7.00 – 15.00 ure.

Ambulanta za bolne otroke do 18 let z znaki okužbe (COVID  pediatrična ambulanta) bo delala vse dni od 9.00 – 17.00 ure; sobote, nedelje in praznike od 9.00 – 15.00 ure, na lokaciji otroškega dispanzerja ZD Postojna.

Ambulanta za bolne odrasle (COVID za odrasle) bo delala vse dni od 7.00 – 19.00 ure v prostorih NMP.

Za pregled v COVID ambulantah se dogovori vaš osebni zdravnik ali pediater, s katerim se predhodno posvetujete po telefonu oziroma dežurni zdravnik med vikendi, ker bomo  vse preglede naročali na uro.

Na voljo je telefonska številka 05 700 04 37, kjer dobite vse informacije v povezavi s Korona virusom. Delovala bo vse dni v tednu, od ponedeljka do petka od 8.00 – 18.00 ure.

Telefonski številki 05 700 04 12 oz. 05 720 45 40 uporabljajte samo preko vikenda in ob praznikih.

POMEMBNO! Občane opozarjamo, da zaradi preprečevanja širjenja okužb, v ZD Postojna vstop ne bo mogoč brez predhodnega telefonskega naročila, v izrednem nujnem primeru pozvonite pri vratih urgence.

Zaradi daljše odsotnosti Jelene Pajović, dr.med.,spec.družinske medicine jo bodo v ambulanti nadomeščale:

  • Ivica Smajla, dr .med., spec. ped.
  • Prim. Mugoša Jožica, dr.med., spec.šolske med.

V dispanzerju za predšolske in šolske otroke skrbimo za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni otrok. Naše delo je namenjeno populaciji od rojstva do 18. leta starosti in obsega kurativni del z zdravljenjem obolenj in poškodb ter program aktivnega varstva otrok na področju preventive s posvetovalnico za dojenčke, s cepljenjem po programu imunoprofilakse RS, z dodatnimi neobveznimi cepljenjeni, z rednimi sistematskimi pregledi ob starosti 3 in 5 let, kakor tudi namenskimi pregledi pred vstopom v VVO in pred organiziranimi letovanji.

Poseben poudarek je namenjen zdravstveni vzgoji, ki jo posreduje medicinska sestra ob rednih sistematskih pregledih pri obiskih v posvetovalnici.

Del njenega dela je namenjen sodelovanju z vzgojno-varstvenimi organizacijami.

Da bi potekalo delo z bolnimi in zdravimi otroci ločeno, lahko uskladimo le z urniki, saj opravljamo obe dejavnosti v istih prostorih.

Najdete nas v pritličju Zdravstvenega doma Postojna, vhod je iz atrija med zdravstvenim domom in porodnišnico. V Pivki skrbimo za otroke dvakrat tedensko ( torek, petek)

Preventivne preglede v Postojni izvajamo ob ponedeljkih in sredah od 8: 00 do 11:00 ter ob četrtkih od 13:30 do 16:30

Preventivne preglede v Pivki izvajamo ob torkih od 10:30 do 12:00 ob petkih od 9:30 do 11:15 -> (zaprto do septembra 2020)

Za otroke skrbimo:

  • Jelena Pajović, dr.med.,spec.družinske medicine
  • Bernarda Udovič Tomšič, sms
  • Jana Mahnič, univ. dipl. psih.

Naročanje

  • telefonsko na objavljene kontaktne številke
  • osebno v prostorih ambulante v delovnem času
  • po pošti: ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna
  • po elektronski pošti: (klikni tukaj)

Kontakt - Postojna

telefon05 700 04 24
e-naslovotroska2@zd-po.si

Urnik - Postojna

ponedeljek7.30 - 13.45
torek7.30 – 13.45
sreda7.30 – 13.45
četrtek13.00 – 20.00
petek7.30 – 13.30

Kontakt - Pivka (zaprto do septembra 2020)

telefon05 757 24 44

Urnik - Pivka (zaprto do septembra 2020)

torek7.30 - 12.00
petek7.30 - 11.15

Naš oddelek