Zaradi daljše odsotnosti Jelene Pajović, dr.med.,spec.družinske medicine jo bodo v ambulanti nadomeščale:

  • Ivica Smajla, dr .med., spec. ped.
  • Breda Franetič Prunk, dr. med., spec. šolske medicine
  • Prim. Mugoša Jožica, dr.med., spec.šolske med.

V dispanzerju za predšolske in šolske otroke skrbimo za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni otrok. Naše delo je namenjeno populaciji od rojstva do 18. leta starosti in obsega kurativni del z zdravljenjem obolenj in poškodb ter program aktivnega varstva otrok na področju preventive s posvetovalnico za dojenčke, s cepljenjem po programu imunoprofilakse RS, z dodatnimi neobveznimi cepljenjeni, z rednimi sistematskimi pregledi ob starosti 3 in 5 let, kakor tudi namenskimi pregledi pred vstopom v VVO in pred organiziranimi letovanji.

Poseben poudarek je namenjen zdravstveni vzgoji, ki jo posreduje medicinska sestra ob rednih sistematskih pregledih pri obiskih v posvetovalnici.

Del njenega dela je namenjen sodelovanju z vzgojno-varstvenimi organizacijami.

Da bi potekalo delo z bolnimi in zdravimi otroci ločeno, lahko uskladimo le z urniki, saj opravljamo obe dejavnosti v istih prostorih.

Najdete nas v pritličju Zdravstvenega doma Postojna, vhod je iz atrija med zdravstvenim domom in porodnišnico. V Pivki skrbimo za otroke dvakrat tedensko ( torek, petek)

Preventivne preglede v Postojni izvajamo ob ponedeljkih in sredah od 8: 00 do 11:00 ter ob četrtkih od 13:30 do 16:30

Preventivne preglede v Pivki izvajamo ob torkih od 10:30 do 12:00 ob petkih od 9:30 do 11:15 -> (zaprto do septembra 2020)

Za otroke skrbimo:

  • Jelena Pajović, dr.med.,spec.družinske medicine
  • Bernarda Udovič Tomšič, sms
  • Jana Mahnič, univ. dipl. psih.

Naročanje

  • telefonsko na objavljene kontaktne številke
  • osebno v prostorih ambulante v delovnem času
  • po pošti: ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna
  • po elektronski pošti: (klikni tukaj)


Kontakt - Postojna

telefon05 700 04 24
e-naslovotroska2@zd-po.si

Urnik - Postojna

ponedeljek7.30 - 13.45
torek7.30 – 13.45
sreda7.30 – 13.45
četrtek13.00 – 20.00
petek7.30 – 13.30

Kontakt - Pivka (zaprto do septembra 2020)

telefon05 757 24 44

Urnik - Pivka (zaprto do septembra 2020)

torek7.30 - 12.00
petek7.30 - 11.15

Naš oddelek