Začasen urnik dela ambulante

Spoštovani pacienti ZD Postojna.

Ambulante družinske medicine delajo po ustaljenih urnikih, ki so objavljeni na spletni strani posamezne ambulante, tudi v popoldanskem času.

V ambulante družinske medicine lahko pokličete med 7.00 – 8.30 uro ter med 12.00 – 13.00 uro (ambulante, ki delajo v dopoldanskem času) ter med 13.00 – 14.30 uro in 18.00 – 19.00 uro (ambulante, ki delajo v popoldanskem času) svojega izbranega zdravnika za urejanje kakršnihkoli zdravstvenih težav ali naročanje na pregled. Za pregled pri izbranem zdravniku se je potrebno obvezno predhodno naročiti.

Z delom je pričela tudi sprejemna pisarna ambulant družinske medicine, na katero se lahko obrnete med 8.00 – 13.00 uro za naročanje receptov, napotnic in drugih obrazcev.

Otroški dispanzer 1 bo delal vse dni v dopoldanskih turnusih po njihovem ordinacijskem času.

Šolski dispanzer bo delal po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani ambulante, tudi v popoldanskem času.

Ambulanta za bolne otroke do 18 let z znaki okužbe (COVID pediatrična ambulanta) bo delala:

 • ponedeljek 11.00 – 18.00 ure
 • torek, sreda, petek od 7.30 – 14.00 ure
 • četrtek 11.00 – 18.00 ure

na lokaciji otroškega dispanzerja ZD Postojna.

Ambulanta za bolne odrasle (COVID za odrasle): V kolikor bo potreben pregled bolnikov z znaki okužbe zgornjih dihal, bodo le-ti preko svojega izbranega zdravnika napoteni v Covid ambulanto na lokaciji NMP Postojna.  Med vikendi in prazniki bodo za nujne primere preglede opravljali zdravniki, ki delajo v NMP in v kolikor vam zdravstveno stanje dopušča (ni nujno stanje) se za pregled predhodno dogovorite z zdravnikom v NMP.

POMEMBNO! Občane opozarjamo, da zaradi preprečevanja širjenja okužb, v ZD Postojna vstop ne bo mogoč brez predhodnega telefonskega naročila, v izrednem nujnem primeru pozvonite pri vratih urgence.

Zaradi daljše odsotnosti Jelene Pajović, dr.med.,spec.družinske medicine jo bodo v ambulanti nadomeščale:

 • Ivica Smajla, dr .med., spec. ped.
 • Prim. Mugoša Jožica, dr.med., spec.šolske med.

V dispanzerju za predšolske in šolske otroke skrbimo za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni otrok. Naše delo je namenjeno populaciji od rojstva do 18. leta starosti in obsega kurativni del z zdravljenjem obolenj in poškodb ter program aktivnega varstva otrok na področju preventive s posvetovalnico za dojenčke, s cepljenjem po programu imunoprofilakse RS, z dodatnimi neobveznimi cepljenjeni, z rednimi sistematskimi pregledi ob starosti 3 in 5 let, kakor tudi namenskimi pregledi pred vstopom v VVO in pred organiziranimi letovanji.

Poseben poudarek je namenjen zdravstveni vzgoji, ki jo posreduje medicinska sestra ob rednih sistematskih pregledih pri obiskih v posvetovalnici.

Del njenega dela je namenjen sodelovanju z vzgojno-varstvenimi organizacijami.

Da bi potekalo delo z bolnimi in zdravimi otroci ločeno, lahko uskladimo le z urniki, saj opravljamo obe dejavnosti v istih prostorih.

Najdete nas v pritličju Zdravstvenega doma Postojna, vhod je iz atrija med zdravstvenim domom in porodnišnico. V Pivki skrbimo za otroke dvakrat tedensko ( torek, petek)

Preventivne preglede v Postojni izvajamo ob ponedeljkih in sredah od 8: 00 do 11:00 ter ob četrtkih od 13:30 do 16:30

Preventivne preglede v Pivki izvajamo ob torkih od 10:30 do 12:00 ob petkih od 9:30 do 11:15 -> (zaprto do septembra 2020)

Za otroke skrbimo:

 • Jelena Pajović, dr.med.,spec.družinske medicine
 • Bernarda Udovič Tomšič, sms
 • Jana Mahnič, univ. dipl. psih.

Naročanje

 • telefonsko na objavljene kontaktne številke
 • osebno v prostorih ambulante v delovnem času
 • po pošti: ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna
 • po elektronski pošti: (klikni tukaj)

Kontakt - Postojna

telefon05 700 04 24
e-naslovotroska2@zd-po.si

Urnik - Postojna

ponedeljek7.30 - 13.45
torek7.30 – 13.45
sreda7.30 – 13.45
* prva sreda v mesecu13.45 - 14.45
četrtek13.00 – 20.00
petek7.30 – 13.30

Kontakt - Pivka (zaprto do septembra 2020)

telefon05 757 24 44

Urnik - Pivka (zaprto do septembra 2020)

torek7.30 - 12.00
petek7.30 - 11.15